De kwaliteit van onze dienstverlening staat bij onze diëtisten bovenaan. Ons team bestaat uit: Wendy Schreuder, Hava Duygu en Donald Malestein. Onze diëtisten zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Om in dit register ingeschreven te mogen staan, voldoen zij aan een aantal belangrijke eisen. Zo bent u altijd verzekerd van een goede kwaliteit en up-to-date kennis.

De titel diëtist is een bij wet beschermde titel die alleen mag worden gevoerd na afronding van een erkende HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek..

De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie. Uw gegevens zullen dus altijd vertrouwelijk worden behandeld..